Zaterdag vond in het AFAS Stadion te Alkmaar een inspirerende bijeenkomst plaats in het kader van 'Vernieuwend Werken'. Dit is een project van de politie, waarmee ingespeeld wordt op de veranderende maatschappij, de veranderende organisatie en digitalisering.

De aftrap van de Alkmaarse politie gebeurde in de vorm van een brainstormsessie met burgers, ondernemers, gemeentebestuur en het Openbaar Ministerie. Zoal besproken werden verwachtingen van burgers, hoe de politie hieraan kan voldoen binnen de wet- en regelgeving, wat hiervoor nodig is en ook of de verwachtingen van de buitenwereld wel reëel zijn.

Zomaar wat vraagstukken die in het AFAS Stadion de revue passeerden waren social media, communicatie en terugkoppeling naar de burger. Dit lijkt allemaal eenvoudig te realiseren, maar blijkbaar valt dat nog best tegen.

De Stuurgroep Administratieve Lastenverlichting (ALV) van de politie beschouwt 'Vernieuwend Werken' als het fundament voor vermindering van bureaucratie. Het politiewerk moet eenvoudiger en overzichtelijker, en dan blijft er meer tijd over om 'boeven te vangen'. Er is een 30 pagina's tellende Handreiking ontwikkeld, met een blik op de implementatie van basisteam Meierij in Boxtel.
Pin It
Bekeken: 2361x