De colleges van Alkmaar en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) bereikten overeenstemming over de overdracht van de wegen buiten de bebouwde kom. Beheer en eigendom worden op 1 januari 2019 afgestaan aan Alkmaar.

In totaal gaat het om 128 kilometer aan wegen, bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers afgestaan. De Alkmaarse gemeenteraad en het HHNK-bestuur nemen in februari definitief besluit.

Met de overdracht kan het waterschap zich zoals gewenst focussen op haar kerntaken: veilige dijken, schoon en gezond water, en voorkomen van watertekort en -overlast. En gemeente Alkmaar zal adequater in kunnen spelen op veranderende verkeersstromen.

Met de afdracht van de landelijke wegen wordt geanticipeerd op de invoering van de landelijke omgevingswet, die dit zal verplichten. De andere kant op is het beheer van het stedelijk water in Alkmaar al  overgedragen aan het HHNK.

Inwoners zullen niet veel merken van de wegenoverdracht: de gemeente streeft gelijkblijvende lasten na. Wel is straks duidelijk waar zij voor wensen en grieven over wegen terecht kunnen: de gemeente.

Het waterschap begint dit jaar met het afstaan van gebiedskennis, informatie en gegevens over alles dat afgestaan wordt, zodat de gemeente goed beslagen ten ijs komt.

Volgens het NHD betaalt het waterschap 4,5 miljoen voor de afdracht, terwijl de jaarlijkse onderhoudskosten worden geschat op 1,6 miljoen.
Pin It
Bekeken: 2805x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/