Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben de Omgevingsvisie NH2050 vrijgegeven. Er is samen met inwoners, andere overheden, kennisinstellingen en belangenorganisaties twee jaar aan gewerkt.

In de Omgevingsvisie staat de toekomst van de provincie in 2050 beschreven met betrekking tot klimaatverandering, de overgang naar duurzame energie, verstedelijking, bereikbaarheid, een gezonde leefomgeving, de economische transitie en biodiversiteit. In de tachtig pagina’s lange Omgevingsvisie wordt iedere doelstelling uitgebreid beschreven. Een belangrijk speerpunt is om in 2050 een klimaatneutrale provincie te zijn.

Met betrekking tot de regio Alkmaar wordt geschreven over het oude Alkmaar, met zijn kaasmarkt, en het ‘nieuwe’ Heerhugowaard. Voorzieningen moeten zoveel mogelijk geconcentreerd worden in deze kernplaatsen. Regionale samenwerking, door bijvoorbeeld goede afspraken te maken over woningbouw en leegstand, is de sleutel voor een goede strategie om de steden en kernen sterker te maken.

In de kustzone en aan zee zijn de recreatiegemeenten Castricum, Heiloo en Bergen te vinden en aan de binnenzijde het eilandenrijk van Langedijk en Noord-Scharwoude. Het benutten van kwaliteiten van kust en binnenduinrand in combinatie met de landelijke omgeving biedt goede kansen voor het vergroten van de biodiversiteit en het toerisme.

Om de toename van het verkeer in "de groeiende metropool", zoals de regio in de Omgevingsvisie genoemd wordt, in goede banen te leiden moet worden geïnvesteerd in alle verkeersnetwerken, het regionaal OV fietsnetwerk en auto, waarbij de infrastructuur voor lokaal verkeer voorrang heeft op provinciaal verkeer. Alkmaar en Heerhugowaard hebben hierin een stapje voor door de goede verbindingen zoals de A9 en de stations in de kernen.

Van 18 juni tot 30 juli zal de Omgevingsvisie ter inzage liggen zodat iedereen die daar behoefte aan heeft een zienswijze kan indienen.

 
Pin It
Bekeken: 2605x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/