Tijdens de JongerenTop NHN op vrijdag hebben ruim 200 aanwezigen oplossingen bedacht en adviezen uitgewerkt om meer kansen te creëren op het gebied van school en werk voor jongeren in arbeidsregio Noord-Holland Noord. Dit meldde gemeente Langedijk dinsdagochtend. Naast jongeren waren ook wethouders, schoolbestuurders, werkgevers en ouders aanwezig.

Deze eerste JongerenTop NHN toonde dat mét jongeren praten, in plaats van óver hen, tot mooie gesprekken en resultaten leidt. Enkele jongeren deelden hun verhaal en wisten aanwezigen te raken en het gesprek op gang te krijgen. Problemen werden in kaart gebracht en oplossingen uitgewerkt wat betreft de thema's: Preventie, De jongere serieus nemen, Aansluiting jongere en werkgever, Toekomstplan en Een leven lang leren.

Vanaf meerdere thematafels kwam het advies om jongeren aan een ‘buddy’ te koppelen die hen kan begeleiden, ook nadat ze 18 zijn geworden. De vraag aan het onderwijs is om deelcertificaten op erkende competenties en talenten in het leven te roepen. Ook willen jongeren graag dat werkgevers kijken naar talenten en ervaring, niet alleen diploma’s. Verder werd duidelijk dat jongeren graag centraal gezet worden, serieus genomen worden, zelf de regie in handen hebben en financiële steun krijgen, zonder dat ze 'vertroeteld' worden.

In februari 2019 zal een plan van aanpak gereed zijn om met de uitgebrachte adviezen aan de slag te gaan. In het najaar is de volgende JongerenTop NHN, waarbij ook jongerenhuisvesting een onderwerp wordt.

Bestuurders ondertekenden een intentieverklaring voor een betekenisvolle toekomst voor iedere jongere, waarbij de aangeleverde adviezen in de komende vier jaar worden opgevolgd. De jongeren kregen een uitnodiging voor een gesprek om de voortgang te bespreken en de vraag om vooral contact te houden.

Veruit de meeste jongeren kunnen zichzelf bedruipen, maar een aantal loopt tegen problemen, zoals fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, gebrek aan eigen huisvesting of een strafblad. In Noord-Holland Noord gaat het om naar schatting 8.400 jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Meer dan 7.100 jongeren kregen minimaal één vorm van jeugdhulp, jeugdreclassering of jeugdbescherming tussen 2011 en 2016. Ruim 21.000 jongeren in de regio kreeg medicijnen voor psychische problematiek en/of ggz-hulp.

De JongerenTop NHN wil hieraan een bijdrage leveren door ervaringsdeskundigen, bestuurders en professionals bij elkaar te brengen en samen naar oplossingen te laten zoeken voor hulpbehoevende jongeren. (foto: rpa-nhn.nl)
Pin It
Bekeken: 2458x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/