Donderdag vierden Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en gemeente Alkmaar de overdracht van 128 kilometer aan (polder)wegen van HHNK naar de gemeente. De overdracht behelst daarnaast ook alle lantaarnpalen, bebording, bruggen en bermen. Wethouder Marcel van Zon en hoogheemraad Rob Veenman vervingen symbolisch de eerste HHNK-sticker op een lichtmast bij de Molendijk / hoek Westeinde Schermerhorn door een storingssticker van de gemeente Alkmaar. Zo is voor bewoners en weggebruikers direct zichtbaar dat zij nu voor vragen over de openbare ruimte zowel binnen als buiten de bebouwde kom terecht kunnen bij de gemeente.

Tot voor kort beheerde het hoogheemraadschap de polderwegen in de gemeente Alkmaar. De gemeente wilde voor inwoners graag één duidelijk aanspreekpunt voor wegen en één voor water; bij het hoogheemraadschap leeft de wens om zich te focussen op zijn kerntaken: waterbeheer. Dit resulteerde in een mooi samenwerkingstraject tussen de twee overheden, waarbij de wegen sinds 1 januari naar de gemeente zijn gegaan en het stedelijk water naar het hoogheemraadschap. Wethouder Marcel van Zon is blij met deze duidelijkheid: “Het is nu voor iedereen duidelijk wie de beheerder is van wegen en water. Ook voor burgers is het nu duidelijk waar ze met hun wensen en klachten over de wegen terecht kunnen.”

Alkmaar heeft haar wegenareaal per 1 januari met 33 procent uitgebreid. In totaal heeft de gemeente 128 kilometer in de polder aan wegen van HHNK overgenomen, plus bermen, bomen, wegsloten, verkeersborden, lantaarnpalen, bruggen en duikers. Inwoners hebben met het gemeentenummer 14 072 nu één duidelijk aanspreekpunt voor vragen over de openbare ruimte. Stadswerk072, beheerder van de openbare ruimte in gemeente Alkmaar, heeft ook het beheer van dit nieuwe gebied op zich genomen.

Als gevolg van de wegenoverdracht kan het hoogheemraadschap zich focussen op zijn kerntaken: veilige dijken en duinen, schoon en gezond water en voorkomen van watertekort en –overlast. Daarbij hoort voortaan ook het beheer en onderhoud van het stedelijk water binnen de gemeente Alkmaar. Hoogheemraad Rob Veenman vindt dat de samenwerking plezierig en professioneel is verlopen: "Met ons gezamenlijke plan van aanpak in de hand om de wegenoverdracht duidelijk en duurzaam te regelen werkten diverse gemengde werkgroepen voortvarend aan de daadwerkelijke overdracht. Vanaf nu is voor de inwoners duidelijk dat beheer en onderhoud van de wegen een taak van de gemeente zijn en richt het hoogheemraadschap zich op dat waar wij goed in zijn: waterbeheer."
Pin It
Bekeken: 2218x
https://147.139.212.74/ https://147.139.212.232/ http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/