Het college van Alkmaar is een proef begonnen waarbij meer aandacht wordt gegeven aan bijstandsgerechtigden, zoals mensen die medische of geestelijke problemen hebben en daar zorg voor krijgen. De bedoeling van de proef is om deze mensen te helpen vrijwilligerswerk of activiteiten te gaan doen. In sommige gevallen wordt zelfs gekeken of een 'gewone' baan mogelijk is. De proef wordt nu eerst gedaan bij een kleine groep mensen. Als het resultaat goed is wordt verder gekeken naar een grotere groep.

Het aantal bijstandsuitkeringen in de gemeente Alkmaar daalt sneller dan bij gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners. In 2018 begon de gemeente met 2580 uitkeringen en in december waren dat er nog maar 2433.
Pin It