Heiloo en Castricum zullen beide opnieuw een bestemmingsplan moeten opstellen voor de A9-aansluiting bij Heiloo. Dit meldt het NHD. De gemeenten gingen tevergeefs in verweer tegen het besluit van Raad van State om de plannen te verwerpen. Het opnieuw doorlopen van procedures levert naar verwachting al snel een jaar extra vertraging op. Bovendien zullen de kosten weer hoger uitvallen.

De Raad van State had bestemmingsplannen op 11 september 2019 nietig verklaard, omdat niet duidelijk vastgelegd is hoeveel stikstof zal worden geproduceerd. Bovendien werden beroepen van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland, Stichting Heilloze Weg, Vereniging Bewonersbelangen Stationsweg en drie particuliere belanghebbenden gegrond verklaard.

Waar Heiloo en Castricum met name tegen in verzet kwamen, was dat de
Raad van State het oordeel velde tijdens een vereenvoudigde zitting. Dat wil zeggen dat partijen niet gehoord werden. Maar de Raad hield voet bij stuk. Gevolg is dat de stikstofdepositie in beide bestemmingsplannen opnieuw moet worden berekend en bezwaren opnieuw behandeld moeten worden, om vervolgens weer tot nieuwe ontheffingen te komen.

De vertraging duurt naar verwachting al snel een jaar, maar die kan verder oplopen bij nieuwe bezwaren.  Die procedures kosten geld en daarnaast zullen de bouwkosten door hogere prijzen ook oplopen. Hierover gaan de projectpartners Heiloo, Castricum, Alkmaar en de provincie volgens het NHD met elkaar in overleg.
Pin It