Veiligheidsregio Noord-Holland Noord volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Inmiddels wordt de situatie rond de man met Covid-19 besmetting in Alkmaar onderzocht. Een nieuwe besmetting is aangetroffen in Langedijk. De patiënt was in Oostenrijk op vakantie. Op het GGZ-terrein Willibrordus in Heiloo is een quarantainelocatie ingericht voor patiënten die niet in thuisisolatie kunnen. De GGD en de Veiligheidsregio vinden verdere maatregelen, zoals het afgelasten van evenementen, voor alsnog niet nodig.

De laatste dagen is de opvanglocatie in Heiloo schoongemaakt, zijn kleine reparaties verricht en is middels een checklist van RIVM controle uitgevoerd. Er wordt volgens richtlijnen van de RIVM gehandeld met betrekking tot het personeel in de verzorging, bewaking en het vervoer per ambulance. De GGD en GHOR zorgen voor voedsel, hulp- en geneesmiddelen, kleding en basisbehoeften. Zij waarborgen de 24-uurs zorg en bewaking, goede verpleegkundige en psychosociale zorg.

Zondag gaf het ministerie van VWS een vierde hygiëneadvies: geen handen schudden. Dit advies neemt GGD Hollands Noorden één op één over.
Pin It