Eventuele heropening van een Alkmaars asielzoekerscentrum is definitief van de baan. Dit blijkt uit een memo van maandag aan de gemeenteraad. Het resultaat is dat de gemeente het oude AZC Picassolaan van het COA kan kopen en het oude AZC Robonsbosweg van het Rijksvastgoedbedrijf.

In oktober maakte het COA bekend naarstig op zoek te zijn naar duizenden extra opvangplekken voor asielzoekers, waaronder 'nareizigers', oftewel familieleden die zich wilden voegen bij mensen die een verblijfstatus hadden gekregen. Veel gemeenten stonden niet te springen, en dat gold ook voor Alkmaar. Het verzoek van 8 november om AZC Robonsbosweg te heropenen werd op 17 december afgewezen.

"Het college toont daarbij als centrumgemeente de bestuurlijke bereidheid om bij nadrukkelijk aangetoonde noodzaak en urgentie verantwoordelijkheid te nemen en mee te werken aan het vinden van een nieuwe locatie. Dit in een reële verhouding tot de landelijke opgave", was de reactie naar het COA. Die noodzaak vonden burgemeester en wethouders echter onvoldoende aangetoond.

Na de afwijzing onderhielden het college en COA formeel en informeel contact over het eventueel toch heropenen van een van de twee oude AZC's. Daarbij werd geconcludeerd dat dit geen optie is. De gemeente kan beide complexen nu kopen. De gemeente heeft voorrang bij verkoop van dergelijk vastgoed.
Pin It