Het Alkmaarse college wil gemeentelijk vastgoed verkopen aan een op te richten BV, waarvan de gemeente dan eigenaar is, en om deze besloten vennootschap stapsgewijs het vastgoed te laten verduurzamen. Op 3 juni gaf de Auditcommissie een positief advies af en kon het voorstel voor besluitvorming aan de Commissie Ruimte en de gemeenteraad. SeniorenPartij Alkmaar werpt alvast schriftelijke vragen op.

De bedoeling van de overheveling is om de schuldpositie van gemeente Alkmaar te verlichten, zodat deze in een later stadium makkelijker geld kan lenen voor grote projecten. SPA vraagt zich af hoe deze truc moet gaan werken. De partij wil weten waarom de voorkeur uitgaat naar een nieuw te vormen BV en wat er nou werkelijk verandert als de gemeente toch de enige aandeelhouder is, behalve dat verantwoording afleggen officieel onder de vleugels van de gemeente vandaan verdwijnt. SPA wil dat de gemeenteraad goed (financiƫle) controle moet kunnen voeren.

Bovendien ziet SPA niet meteen hoe de constructie winst of ander voordeel moet opleveren. Naar aanleiding van een breed gedragen motie wacht de gemeenteraad nog op een zienswijze van de accountant van de gemeente. De SeniorenPartij verwacht dan ook dat er na het zomerreces een uitgebreide informatiebijeenkomst voor de raadsleden komt.
Pin It