ChristenUnie Alkmaar uitte in februari zorgen over de gevolgen van de lockdowns voor kinderen in problematische thuissituaties. In antwoord op vragen gaf het college aan dat er tijdens de eerste lockdown geen stijging was van het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Recente cijfers wijzen echter uit dat er vorig jaar 1,8 procent toename was én dat het aantal spoedmeldingen bijna verdubbelde in de tweede helft van 2020. De CU-fractie stelt opnieuw vragen.

"Ik ben zeer verbaasd over deze cijfers en vraag mijzelf hardop af waarom dit achtergehouden is met de beantwoording op onze vragen die wij ontvingen op 23 februari", zegt raadslid Ronald van Veen. "De stijging van 1,8 procent is op jaarbasis. Als er in het eerste halfjaar van 2020 geen stijging was, dan hebben we te maken me een enorme stijging in het najaar. Dat aantal in combinatie met een oplopende wachttijd, voordat een incident wordt opgepakt, moet bij ons allen de alarmbellen doen rinkelen. Elke melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is er één teveel."

In de raadsvragen doet Van Veen een stapje terug en vraagt het college eerst of het in februari wist van de toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld. En zo ja, waarom dit werd achtergehouden. Daarnaast wil hij weten of er inzet is op die toename en of de trend zich dit jaar heeft voortgezet.
Pin It