De gemeente Alkmaar heeft het automatisch meten van de drukte in het centrum tijdelijk uitgeschakeld. Alkmaar is er niet gerust op dat het systeem voldoet aan de privacywetgeving. Aanleiding is een boete van 600.000 euro die de gemeente Enschede kreeg van de Autoriteit Persoonsgegevens, omdat hun meetsysteem de privacy schendt.

Volgens de toezichthouder schendt Enschede de privacy doordat het gehanteerde wifi-tracking het in principe mogelijk maakt om individuele bezoekers in de stad te volgen. Alkmaar heeft al langer een meetsysteem en werkt daarvoor samen met hetzelfde bedrijf als Enschede: applicatiemaker Citytraffic. De gemeente zegt echter wifi-telling toe te passen en geen wifi-tracking. Maar die werkt wel met de wifi op individuele telefoons, net als in Enschede.

De wifi-telling wordt voorlopig niet meer gebruikt. Eerst wordt nog eens goed onderzocht of de privacywetgeving niet wordt geschonden. In plaats van de moderne techniek gaan handhavers en cityhosts met de hand koppen tellen. Op basis van die informatie gaat de WhatsApp Druktemeter van de gemeente voorlopig op groen, oranje of rood. De Druktemeter is te vinden op 06-48529976. De druktemeter is vorig jaar in het leven geroepen, zodat iedereen vooraf thuis kan bekijken of er coronagevaar is in de stad of niet.
Pin It