Op de Broekerweg gebeuren nog wel eens ongelukken doordat bestuurders het verkeerde moment kiezen om vanaf de Westdijk de weg op te rijden. Het college van Heerhugowaard maakt hier een einde aan door op de dijk eenrichtingsverkeer in te stellen tot aan de Wester Vlaerdinge. De maatregel geldt alleen voor personenauto's. Ook wordt het stuk Westdijk zelf veiliger gemaakt.

Een aantal jaren terug verving de provincie de Broekhornerbrug door een versie met een gesloten brugleuning. Sindsdien is het zicht op het verkeerspunt behoorlijk verslechterd en ging het meermalen mis. Het eenrichtingsverkeer zal niet gelden voor vrachtwagens en bestelbussen omdat die hoger zitten en over de leuning heen kunnen kijken. Bovendien zou dit verkeer anders door de woonwijk Broekhorn moeten rijden. Voor fietsers is het verkeerspunt al veilig door het gescheiden fietspad en de fietstunnel.

Om het stukje Westdijk tot aan de Wester Vlaerdinge ook wat veiliger te maken wordt het talud zo ingericht, dat verkeer er niet meer rechtuit naar beneden kan rijden. Ook wordt er een parkeerverbod ingesteld, om drukte te voorkomen met auto's en trailers van mensen met bootjes. Er komt een analyse van tewaterlaatplaatsen in Langedijk en Heerhugowaard. Aan de hand van de resultaten wordt een passende oplossing gezocht voor mensen die gebruik maken van de historische overhaal. (foto: Google)
Pin It