Het Ministerie van VWS biedt gemeente Alkmaar een extra steunpakket van ruim 135.000 euro, om mensen te helpen waarvan de gezondheid achteruit gehold is tijdens de coronacrisis. Met het geld kan op korte termijn beter worden ingezet op intensivering en versterking van bestaande hulptrajecten en projecten, die zijn ontstaan binnen het Preventieakkoord en het Maatschappelijke Sportakkoord van de gemeente.

Het Preventieakkoord is er vooral gericht op de aanpak van problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht. Het Sportakkoord is bedoeld om de opzet van activiteiten voor sport en bewegen te stimuleren. Organisaties die denken een bijdrage te kunnen leveren aan de verlichting van de gezondheidsschade worden gevraagd zich te melden via alkmaarspreventieakkoord.nl.

Preventieformateur Ted van der Bruggen licht toe: “Dit steunpakket biedt incidentele middelen voor 2021 om de nood te verlichten. Daarnaast is er budget voor het Alkmaars Preventieakkoord in 2022 en 2023. Van het extra steunpakket zal een aanzienlijk deel besteed worden via het Preventieakkoord. Organisaties hebben de kans om ideeën gerealiseerd te krijgen en bestaande projecten wordt de gelegenheid geboden om deze uit te breiden. Tijdens inspiratiesessies krijgen belangstellenden informatie over wat er geboden wordt. Aanmelden voor de inspiratiesessies kan via de pagina ‘Activiteiten’ op de website van het Alkmaars Preventieakkoord. “
Pin It