HVC in Alkmaar heeft in 2020 de ovens niet langer laten branden op afval dat werd geïmporteerd uit het buitenland. Dat blijkt uit het jaarverslag van de HVC over 2020. De 913 miljoen kilogram die in 2020 in de ovens verdween, was allemaal afkomstig van Nederlandse huishoudens en bedrijven. Met het verbranden van afval en de verkoop van energie haalde HVC in 2020 een omzet van 382 miljoen euro.

In eerdere jaren werden de ovens nog flink gestookt met buitenlands afval, maar het aandeel daalde de laatste vijf jaar rap. In 2015 was het nog een kwart van het totaal, in 2019 was dat al geslonken tot 77,5 miljoen kilogram, iets meer dan acht procent van alle verbrande afval. Als hoofdoorzaak wordt de invoering van een importheffing genoemd. De branche van afvalverbranders is daar niet blij mee en betwijfelt of dat milieuwinst oplevert. De directie schrijft in het jaarverslag dat de heffing ertoe leidt dat het buitenlands afval daar ter plaatse weer wordt gestort. Daarbij komen broeikasgassen vrij, in veel ernstiger mate dan het zou hebben gegeven als het bij de HVC was verbrand.

'Gestort afval produceert methaangas en dit broeikasgas is vele malen schadelijker voor het klimaat dan CO2, die wordt uitgestoten bij verwerking van een gelijke hoeveelheid afval in een afvalenergiecentrale. Vanuit milieubelang is deze importheffing dus contraproductief en, om dezelfde reden, in strijd met Europees beleid om het storten van brandbaar afval terug te dringen', stelt de HVC.

De totale hoeveelheid restafval per inwoner is aan het dalen, maar lang niet zo snel als de doelstellingen van de afvalbranche. Iedere inwoner van de deelnemende gemeenten bood in 2020 gemiddeld nog 197 kilogram huishoudelijk restafval aan. In 2019 was dat nog 203 kilogram. Met de discipline om afval te scheiden gaat het iets minder: 58% van alle afval werd in 2020 in een gescheiden afvalstroom aangeboden, een procent minder dan een jaar daarvoor. Vooral GFT komt nog veel tussen het ongescheiden afval terecht. Ook bij plastic, blik en drinkpakken moet er de komende jaren nog veel winst worden geboekt.
Pin It