Veel kerken in het land dreigen vanwege teruglopend bezoek te moeten sluiten. Daarom wordt in meerdere gemeenten een kerkenvisie opgesteld. Ook in Alkmaar. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de kerkeigenaren. Daarnaast is er een enquête opgezet waarmee Alkmaarders hun inzichten kunnen geven op de toekomst van kerkgebouwen.

De Kerkenvisie Alkmaar is al enige tijd in opzet. Eind dit jaar wordt een nieuwe website gelanceerd die kan worden gebruikt als een overzichtelijke databank. Hierop komt informatie uit de Tussenrapportage Kerkenvisie Alkmaar van december 2020. Verder komt er een plattegrond met alle jonge of beschermde kerken en gegevens als geloofsrichting of andere functie, bouwstijl en grondoppervlak. Totaal 40 kerken, waarvan de toekomst onzeker is, zijn nader bekeken. Verder komt er voor eigenaren en mede-gebruikers informatie over regelgeving en subsidies, en een platform om alle betrokken partijen te verbinden. Uiteindelijk wordt de website uitgebouwd tot een digitaal handboek voor het vitaal houden of maken van kerken.

Tot en met het voorjaar vinden pilots plaats, met de kerken, kerkbesturen en eigenaren in de hoofdrol. In deze proefperiode worden vraagstukken rondom kerken in de praktijk uitgewerkt. Van iedere pilotkerk wordt een kansenkaart gemaakt, met daarop de mogelijkheden voor een vitale toekomst. Na de pilot neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de Kerkenvisie Alkmaar.

De vragenlijst duurt zes tot acht minuten en invullen kan tot en met 20 oktober. De enquête is te vinden op erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie. (foto: Job van Nes)
Pin It