De eigenaar van een failliet bedrijf in Alkmaar is in hoger beroep opnieuw schuldig verklaard aan bedreiging met zware mishandeling van een curator. Dat deed de 37-jarige man per email vanaf het IP-adres van zijn moeder in Heerhugowaard. Bovendien had hij een bedrijfsauto meegenomen waar beslag op was gelegd. De man kreeg 100 uur taakstraf en 43 dagen celstraf, minus het voorarrest en waarvan 40 dagen voorwaardelijk.

Nadat het bedrijf op 13 augustus 2019 failliet werd verklaard, reed de eigenaar weg met een opgeëiste bedrijfsauto. Daarnaast had hij op de website van zijn bedrijf vermeld dat hij zijn werkzaamheden mocht voortzetten. De curator merkte dit op en stuurde een email waarin stond dat dit niet het geval was, en ze verzocht de mededeling te verwijderen. De verzekeringen van het bedrijf waren opgeschort vanwege onbetaalde premies. De verdachte en de curator hadden daarna een aantal keren contact, waarin de man zei dat er van het faillissement "niets klopte".

In oktober 2019 stuurde de Alkmaarder twee met taal- en spelfouten doorspekte emails. Op 8 oktober schreef hij dat zijn ouders, vrienden van zijn vader en ook de Hells Angels bij de vrouw thuis 50.000 euro zouden komen halen. Zou ze niet meewerken, dan moest ze politie maar vragen om bescherming. Op 28 oktober schreef de man dat de curator meermalen bezocht was, en dat er Marokkanen langs haar huis reden. Betaalde ze niet binnenkort, zouden de verdachte en zijn familie het "uit handen geven", en dan zou ook de politie niet meer kunnen helpen.

De verdachte beweerde dat de afpersmailtjes niet van hem kwamen, maar mogelijk zijn zus of ex-vrouw. Het Amsterdamse gerechtshof zag hier geen bewijs voor, met name omdat net als voorheen het IP-adres werd gebruikt, gekoppeld aan het Heerhugowaardse woonadres van zijn moeder.
Pin It