Deze week werden een aantal mantelzorgers die al jarenlang hun mannetje staan voor een naaste verrast met een bloemetje. Het gebeurde in de aanloop naar de Dag van de Mantelzorg op 10 november. De geste werd door de  uitverkoren mantelzorgers zeer gewaardeerd.

Nederland telt ongeveer vijf miljoen mantelzorgers. Je bent mantelzorger als iemand uit je omgeving zorg nodig heeft en jij bereid bent om die zorg vrijwillig te verlenen. Op 10 november tijdens de Dag van de Mantelzorg worden alle mantelzorgers in het zonnetje gezet.

Woensdag worden in het hele land activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te bedanken voor de zorg die zij verlenen aan een partner, kind, ouder(s), broer of zus of iemand anders uit hun netwerk. Het is een blijk van waardering omdat het werk van mantelzorgers niet als vanzelfsprekend moet worden gezien.

Mantelzorgen is voor velen een mooie ervaring, maar het kan soms en voor sommigen ook zwaar zijn. Om overbelasting te voorkomen, kunnen vele organisaties ondersteuning bieden voor de mantelzorgers. Als gids in het landschap van mantelzorgondersteuning is er het Mantelzorgcentrum. Dat werkt samen met vele partijen. Bij het Mantelzorgcentrum kunnen alle vragen van en over mantelzorg gesteld worden.

Samen met Humanitas en WelzijnWonenPlus heeft het Mantelzorgcentrum de menukaart voor Alkmaar opgezet. Een overzichtelijk schema met aanbod voor mantelzorgers en de desbetreffende organisatie(s).
Pin It