De ChristenUnie en BAS hebben de motie 'Alkmaarders eerst 2.0' ingediend, die het college oproept om een wijzigingsvoorstel in de Huisvestingswet direct te adopteren als deze wordt aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer. Minister Ollongren stelt voor om het voor gemeenten mogelijk te maken tot 30 procent van sociale huur- én nieuwbouwwoningen te reserveren voor eigen inwoners. Ook OPA heeft hier al eerder een motie over opgesteld.

De huidige Huisvestingswet biedt de optie om maximaal 25 procent van het aanbod van sociale huurwoningen onderhands toe te wijzen. Ollongren stelt voor om, met name met het oog op starters, een grens van 30 procent in te stellen én ook toe te passen op sociale nieuwbouw (tot 355.000 euro per 2021). De Alkmaarse Huisvestingsverordening spitst haar 25 procent-regeling toe op mensen met een urgentieverklaring, en vervolgens woningzoekenden  met een zorgindicatie voor een passende woning.

Dat geldt overigens voor heel de woningmarktregio, waartoe ook Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest behoren. De titel 'Alkmaarders eerst 2.0' impliceert dat BAS en de ChristenUnie regiogenoten wil uitsluiten van de voorkeursbehandeling, maar dat is niet zo. "We wilden het makkelijk houden en tja, we zijn Alkmaarse partijen", legt Ben Bijl uit.

Volgens Bijl is nog niet duidelijk wat Ollongren precies wil. Het liefst ziet hij dat Ollongren's 30 procent bovenop de huidige 25 procent komt, dus totaal 55 procent. Maar zo niet, dan oppert hij om de extra 5 procent te reserveren voor starters. "De wet biedt al ruimte voor zulke uitzonderingen", stelt Bijl.

Sowieso wil de BAS-fractievoorzitter dat de Huisvestingswet volop benut wordt. Dus stel: niet 30 maar 16 procent van het sociale huur- of koopaanbod is nodig voor regiogenoten met een urgentieverklaring of zorgindicatie, dat 14 procent gaat naar andere woningzoekenden binnen de regio.

De motie komt op tafel in de raadsvergadering op 16 december.
Pin It