Veel digitale systemen van gemeenten Heerhugowaard, Langedijk en de fusiegemeente zijn van vrijdag 24 december tot en met maandag 3 januari niet beschikbaar.  Dit heeft te maken met de voorbereidingen rondom de fusie. Alle gegevens van de gemeenten worden dan overgezet. Het gevolg is dat er geen producten als rijbewijzen en identiteitsbewijzen worden aangevraagd. Ook is het niet mogelijk de voortgang van verzoeken, aanvragen en meldingen in te zien.

Voor een spoedaanvraag, bijvoorbeeld voor een reisdocument, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. De gemeente kan het document niet regelen, maar wel een formele verklaring af van het niet kunnen aanvragen van een document. Deze kan worden gebruikt in noodgevallen.

Mogelijk zal de digitale herstart als gemeente Dijk en Waard in de eerste weken niet helemaal soepel verlopen.

 

 
Pin It