Woensdag 16 maart worden weer gemeenteraadsverkiezingen gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang. In aanloop naar de verkiezingen dienen nieuwe en lokale partijen zich uiterlijk op 20 december aan te melden bij het Centraal Stembureau van de betreffende gemeente. Dit geldt ook voor partijen die op dit moment geen zetel hebben.

De betreffende partijen dienen daarna tussen 3 en 30 januari tenminste 20 ondersteuningsverklaringen aan te leveren om deel te mogen nemen aan de verkiezingen. Partijen die dit aantal niet halen worden buitengesloten van deelname.

Maandag 31 januari is de dag van de kandidaatstelling. Alle partijen die deel willen nemen moeten dan hun kandidatenlijst inleveren. Het Centraal Stembureau zal dan de geldigheid van de lijst en andere ingeleverde documenten onderzoeken en op vrijdag 4 januari, tijdens een openbare zitting, bekendmaken welke partijen meedoen, inclusief kandidatenlijsten en de kieslijst met partijen. Eventuele bezwaren worden aangenomen en daarna volgen de onherroepelijke lijsten zo snel mogelijk.

Uiterlijk woensdag 2 maart krijgen stemgerechtigden hun stempas om op 16 maart te gaan stemmen, of vervroegd op 14 of 15 maart.
Pin It
Bekeken: 1578x