Op 1 januari zijn er bij het Regionaal Archief onder meer veel stukken over het einde van de Tweede Wereldoorlog beschikbaar gekomen. Het gaat om honderden archiefstukken die eerder niet of beperkt mochten worden geraadpleegd. Zoals materiaal over NSB-lidmaatschappen, collaboratie en ook verzet.

Overheidsinstellingen uit de regio dragen na 20 jaar hun archieven over aan het Regionaal Archief en die mogen dan doorgaans meteen worden geopenbaard, maar zeker niet alle. De maximale termijn is 75 jaar, al geldt dan nog wel onder andere de Algemene verordening gegevensbescherming, iets raadplegers rekening moeten houden.

Uit het Alkmaarse politiearchief komt een dossier over een agent die in juli 1944 onderdook omdat hij ‘hand- en spandiensten’ had verleend voor de KP Alkmaar, een knokploeg van het verzet. Omdat hij als ambtenaar niet meer dan twee dagen zonder toestemming afwezig mocht zijn, kreeg hij geen loon meer. Het politiekorps richtte een fonds op waaruit de agent en zijn vrouw iedere maand 200 gulden kregen. Zodra Alkmaar op 8 mei 1945 bevrijd was, trad de politieman weer in dienst. In de stukken is te lezen dat hij toen samen met zijn chef het loon uit zijn onderduikperiode alsnog probeerde te krijgen om aan zijn collega's terug te betalen.

Uit het archief van de gemeente Texel komt een kopie-lijst van NSB-leden naar boven, en ook correspondentie over getuigenverklaringen over de moord op tien Texelaars, op 6 april 1945. De Duitse bezetter fusilleerde hen uit wraak voor de vreugde waarmee veel Texelaars reageerden op de Georgische opstand, een bloedige muiterij van Georgische soldaten die dienden in het Duitse leger. De Duitsers beweerden nog lang dat de mannen elders gevangen zaten, maar getuigenverklaringen wezen erop dat ze nog dezelfde dag waren vermoord.

Uit het archief van de gemeente Den Helder komen stukken vrij over de 'sabotagedienst' die de Duitse bezetter in 1943 instelde om sabotage tegen te gaan. Deze en nog veel meer stukken zijn zodra de coronamaatregelen dat toelaten op te vragen voor inzage in de studiezaal van het Regionaal Archief.
Pin It
Bekeken: 1503x