Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de software van ongeveer duizend onderstations in het watersysteem vervangen. De waterbeheerder trekt daarvoor 4,2 miljoen euro uit. Dat meldt het NHD. Onderstations zijn gemalen, stuwen, vispassages en andere objecten die op afstand kunnen worden aangestuurd.

Met die technologie kan zo vanuit Heerhugowaard via internet het waterpeil worden gemeten en geregeld. Maar het houdt bijvoorbeeld ook de regenval en vismigratie in de gaten. De communicatie verloopt via een systeem waar de telecommunicatiebedrijven binnenkort afscheid van nemen. Daarom moet ook het Hoogheemraadschap over op moderne varianten.
Pin It