De Onafhankelijke Partij Alkmaar is ongerust over het reilen en zeilen bij Ronduit Onderwijs. Op basis van jaarverslagen en een recent signaal, concludeert de OPA-fractie dat de vijfkoppige Raad van Toezicht de eigen vergoedingen in zes jaar tijd heeft verviervoudigd. "De RvT wordt betaald uit publieke gelden die bestemd zijn voor het onderwijs op de scholen. Het lijkt er op dat de RvT-leden zichzelf verrijken zonder duidelijke reden."

"In eerste aanleg ontvingen de toezichthouders een beloning ter hoogte van de vrijwilligersvergoeding", legt fractievoorzitter Victor Kloos uit. "In 2015 hebben de RvT-leden hun eigen honorering opgeschroefd van rond 2.000 naar ruim 5.000 euro per jaar. De vergoeding voor de voorzitter werd verhoogd naar 7.500 euro. Onlangs hoorden we dat de RvT in december 2021 een besluit heeft genomen om hun beloning verder te verhogen naar ruim 8.000 euro voor een lid en circa 12.500 euro voor de voorzitter."

"Leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraad. Vervolgens heeft diezelfde gemeenteraad nauwelijks nog zicht op hoe deze leden hun rol invullen", stelt Kloos. Hij vraagt het college van B&W dan ook of het weet van de verhogingen van vergoedingen, of het van plan is actie te ondernemen en de fractie vraagt om alle relevante correspondentie.

Daarnaast is de bestuursvoorzitter van Ronduit Onderwijs na meer dan 15 dienstjaren ontslagen met een termijn van zes weken. In eerste instantie, want OPA vernam recent dat de ontslagdatum van 1 februari weer van tafel is. De fractievoorzitter wil graag van het college weten wat er precies aan de hand is.

Er lijkt volgens Kloos geen directe aanleiding te zijn voor ontslag binnen zes weken, en hij maakt zich zorgen over het tijdig vinden van een goede opvolger.  "Zeker met de huidige coronapandemie en toekomstige uitdagingen in onderwijsland, verdient de opvolger een goede overdracht die langer duurt. Wij hopen daarom van harte dat recente signalen kloppen dat de datum van 1 februari van tafel is."

Tot slot vraagt de OPA-fractievoorzitter een overzicht van alle organisaties met Raden van Toezicht die door de gemeenteraad aangewezen en betaald worden, en om mogelijkheden voor beter toezicht op de toezichthouders.
Pin It
Bekeken: 4029x