Woensdag 16 maart is voor de Alkmaarse gemeenteraadsverkiezing in wijkcentrum Thuis in Overdie een bijzonder stembureau beschikbaar voor inwoners die blind of slechtziend zijn. Tussen 10:00 en 17:00 uur zijn er vrijwilligers van de Oogstichting aanwezig om te helpen met de het vinden van het stemhokje en het invullen van het stembiljet. Een kandidatenlijst in braille is beschikbaar.

Voor wie geen vervoer heeft van en naar het stembureau is er de Regiotaxi. Wie bij aanmelding aangeeft dat het om een rit voor de verkiezingen gaat, weet zeker dat de taxi blijft wachten tijdens het stemmen. Meer informatie is te vinden op regiotaxinoordkennemerland.nl.

Voor wie elders wil stemmen zijn er in gemeente Alkmaar op maandag 14 en dinsdag 15 maart veertien stembureaus en op woensdag 16 maart 58 stembureaus geopend. Alle stembureaus zijn open van 07:30 uur tot 21:00 uur.

De gemeente raadt inwoners die onverhoopt geen stempas hebben ontvangen om zo snel mogelijk een nieuwe aan te vragen via alkmaar.nl.
Pin It