In Alkmaar wordt het laatste gedeelte van industrieterrein de Boekelermeer ingericht. Alle asfalt, de bebording en belijning worden klaar gemaakt, behalve één klein stukje. Het gaat hier om letterlijk de laatste meters  die Alkmaar met Heiloo zouden kunnen verbinden en waardoor een zuidelijke ontsluiting ontstaat voor het bedrijventerrein. Maar die laatste meters komen er niet. Onbegrijpelijk, vinden ondernemers.

"Er worden veel zaken gedaan tussen de industrieterreinen Boekelermeer in Alkmaar en De Oude Werf in Heiloo. Het verplichte omrijden zorgt voor onnodig veel tijdverlies", vertelt Rob Niele, voorzitter Ondernemend Alkmaar. Rob van der Wal, bestuurslid bij Ondernemend Heiloo, is het daar volledig mee eens. "Wij hebben wel eens gedacht: 'we rijden het hek gewoon omver'." De vele frustraties leiden tot wanhoop, maar de ondernemers willen graag op goede voet met beide gemeenten blijven.

De afspraak tussen de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Castricum dat deze weg niet wordt afgemaakt totdat de afslag van de A9 richting Heiloo er is, stamt nog uit de vorige eeuw. Uit 1997 om precies te zijn. Net als de plannen voor de afslag. En op korte termijn gaat die afslag er niet komen. De vergunning is opnieuw aangevraagd, maar doordat het allemaal zo lang geduurd heeft, is de begroting niet meer sluitend. Het is ook goed mogelijk dat er tegen de vergunning bezwaar gemaakt wordt door milieuorganisaties, omdat de afslag door een vogelbroedgebied gaat. De reden voor de afspraak over de Middenweg is dat er te veel sluipverkeer zou ontstaan in Akersloot.

"Onzin", vindt Rob van der Wal. "Theoretische verkeersmetingen laten zien dat de (vracht)verkeersdruk afneemt in Akersloot wanneer de Middenweg geopend wordt. Volgens beiden willen de gemeenten dit niet uitproberen. "Ze houden stug vast aan de oude afspraken, terwijl het openen van deze weg meerdere problemen oplost."

Wanneer mediapartner NH Nieuws gemeenten Alkmaar en Heiloo naar de laatste stand van zaken omtrent de Middenweg vraagt, verwijst Alkmaar door Naar Heiloo: "Omdat de vraag naar de stand van zaken rond de aansluiting van de Middenweg op bedrijventerrein Boekelermeer betrekking heeft op het gedeelte dat ligt op het grondgebied van Heiloo."

Heiloo laat weten dat 'ondernemers op industrieterrein Boekelermeer wel aandringen op aansluiting', maar dat tussen gemeente Heiloo en Castricum is afgesproken dat dit deel van de weg pas wordt aangelegd als de aansluiting A9 er is. "Dit om te voorkomen dat de Geesterweg in Akersloot, die nu al druk is, wordt gebruikt als route naar de Boekelermeer", aldus een woordvoerder. "Dit belang speelt ook in Heiloo, waar de gemeente wil voorkomen dat verkeer voor Boekelermeer door de woonwijken van Heiloo gaat rijden."

 
Pin It