Het college van Alkmaar heeft goedkeuring gegeven aan de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwproject 'Het Bronzen Paard' aan de Paardenmarkt. Op de plaats van het oude UWV-pand komt een nieuw appartementengebouw van vijf bouwlagen met op de begane grond horeca. Het ontwerp behoeft geen verdere goedkeuring van de gemeenteraad en wordt ter inzage gelegd voor eventuele zienswijzen.

Het nieuwe pand heeft een goothoogte van 16,3 meter hoog, met nokken tot aan 19,3 meter. Het bestaat uit 29 appartementen van een of twee kamers, waarvan tien voor sociale verhuur. Een deel is gericht op starters, en er zijn zorgwoningen. Op de begane grond is een horecagedeelte met een glazen aanbouw. Om het geheel meer aansluiting te geven met de Paardemarkt zal groen geplaatst worden rond de ingang van de parkeergarage.

Het project is ontwikkeld door S&S Bouwontwikkeling en TBE-ZA architecten en zonder vertraging zal de sloop van het oude UWV-pand nog dit jaar starten, zodat de eerste bewoners er in 2024 in kunnen.
Pin It
Bekeken: 58053x