D66 gaat op advies van verkenner Ria Oosterop (D66) met OPA, VVD en SPA werken aan een Alkmaars coalitieakkoord op hoofdlijnen. BAS wil niet in zee met de VVD, en de Democraten kozen uiteindelijk voor de partij die drie zetels inleverde. GroenLinks en Leefbaar Alkmaar wilden geen samenwerking zonder BAS en werden ook aan de zijlijn gezet. SPA was daarentegen niet betrokken en maakt nu wel deel uit van de (voorlopige) coalitie.

De politieke wending zorgt de Alkmaarse coalitie voorlopig slechts 16 van de 39 zetels bezet. De leidende fractie D66 laat weten dat de thema's van alle fracties zullen worden meegenomen in het coalitieakkoord en dat het concept zal worden voorgelegd aan het 'maatschappelijke middenveld' voor een breed draagvlak. D66 heeft Ria Oosterop gevraagd om aan te blijven als (in)formateur. Op haar advies is Bert Blase, oud-burgemeester van Heerhugowaard, aangetrokken om te helpen bij het vervolg.

De gepasseerde lijsttrekkers Maaike Kardinaal (GL), Ben Bijl (BAS) en John Hagens (LA) laten schriftelijk weten de coalitiekeuze 'te betreuren'. "Wij achten het bovendien volstrekt onnodig om deze weg in te slaan. De verkiezingen kwamen weliswaar uit op een versnipperd politiek landschap, maar volgens ons is niemand in onze gemeente gebaat bij een minderheidsakkoord. Zeker niet omdat een groot aantal partijen bereid is om met elkaar en met D66 samen te werken."

De drie schrijven dat ze enthousiast deelnamen aan de verkenning en kansen zagen voor de vernieuwing die D66 zei na te streven, maar nu een heel andere koers constateren. Ondanks de 'impasse' die leidde tot hun vertrek van de coalitietafel, zien ze nog kansen voor een brede meerderheidscoalitie. Zonder de VVD en mét de PvdA en CDA.

"Ondergetekenden vinden het oprecht jammer dat D66 ervoor heeft gekozen om niet op deze uitnodiging in te gaan en dit voorgestelde pad ook nimmer verder heeft willen verkennen". Kardinaal, Bijl en Hagens kunnen zich niet voorstellen dat de huidige formatie voldoende steun en draagvlak kan creëren. "En met elkaar zijn wij van mening dat de gemeenteraad het aan de kiezer verplicht is om deze mogelijkheden te onderzoeken of in ieder geval te laten onderzoeken."

Ook de lijsttrekkers van de ChristenUnie, Partij voor de Dieren en SP klommen in de pen. "Met verbazing hebben wij uw verslag van 10 april jl. gelezen. Wij betreuren het dat de verkenningsgesprekken met de in eerste instantie beoogde partijen vast zijn gelopen. De CU, PvdD en SP zijn echter van mening dat het pad dat u nu ingaat verkeerd is. De weg om met VVD, OPA, D66 en SPA al een programma op hoofdlijnen te schrijven doet geen recht aan de verkiezingsuitslag van onze mooie gemeente", schreven Ronald van Veen, Kivilcim Pinar, en Rigo Wijdoogen.

"Als we naar de zetelverdeling kijken zien we dat er eerder een progressieve meerderheid is, dan de door u voorgestelde partijen met behoudend / conservatief signatuur. Voor de duidelijkheid; hiermee adviseren we geen nieuwe coalitiemeerderheid maar verzoeken we vriendelijk tot een meer gebalanceerde basis voor het opstarten van het schrijven van een conceptcoalitieakkoord. Wij willen u met klem verzoeken om nu niet verder te gaan om een programma op hoofdlijnen te gaan schrijven met de genoemde partijen (OPA, VVD en SPA)."

Van Veen, Pinar en Wijdoogen stellen voor een tweede informateur aan te stellen. Dat is gebeurd met het aantrekken van Bert Blase, maar een andere coalitie heeft het vooralsnog niet opgeleverd.
Pin It
Bekeken: 4633x
https://pustaka.dumaikota.go.id/inlislite/produks/sdemo/ https://siwaspada.rembangkab.go.id/sigacor/ https://elibrary.univamedan.ac.id/sdemo/ https://derma-express.com/slot-demo/ http://barenlitbangda.semarangkab.go.id/sdemo/ https://sinta.ditjenbun.pertanian.go.id/products/demo/ https://www.ella-lapetiteanglaise.com/ https://www.tyronesjacket.com/ https://chavancentre.org/slot-demo/ https://linkr.bio/link-mpoxo https://heylink.me/link-ksoklub/