Vanuit POCITYF is een proefproject gestart waarbij iedereen in Alkmaar wensen, ideeën en oplossingen kan delen voor een duurzame stad. Het gaat daarbij vooral om het historische stadsdeel. Wie ideeën heeft om energie te besparen, duurzame energie op te wekken of historische gebouwen 'van het gas af te halen', kan deze tot en met dinsdag 9 mei delen via alkmaar.nl/duurzamebinnenstad.

POCITYF is een initiatief van de Europese Unie met als doel steden met een historisch centrum te verduurzamen. Alkmaar en het Portugese Evora zijn pilotsteden en goede oplossingen worden daarna toegepast in de zes andere deelnemende steden. Onder andere wordt onderzocht op welke manier mensen het beste betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen en uitvoeren van concrete plannen.

Van de ingezonden ideeën en wensen worden tijdens een workshop concrete plannen gemaakt. Diverse groepen doen hieraan mee, zoals inwoners, de creatieve sector, belangenorganisaties, beleidsmakers, toeristen, jonge ondernemers, ontwikkelaars en andere bedrijven. De gevormde plannen worden weer voorgelegd om verder te ontwikkelen tot uitvoerbare projecten.

Meer op alkmaar.nl/duurzamebinnenstad en pocityf.eu.
Pin It