Dit jaar steekt gemeente Alkmaar 300.000 euro in het verfraaien van het Bolwerk en het Victoriepark. Het gaat daarbij om het planten van extra bollen, vervanging van verouderde beplanting, het zichtbaarder maken van hoogteverschillen en verbetering van parkmeubilair.

In 2021 heeft de gemeente met Tuinen van Holland een ‘Verkenning Toekomstperspectief Bolwerk en Victoriepark’ laten opstellen. Bewoners, organisaties en ondernemers hebben daarin hun inbreng gehad. De verkenning geeft een beeld van mogelijkheden om de parken op gebied van recreatie, cultuurhistorie en groen te behouden en te versterken. Daarbij is ook gekeken naar verbetering van de verbinding met de binnenstad.

Dit jaar is door de gemeente 300.000 euro uitgetrokken voor extra bollen, vervanging van verouderde beplanting, parkmeubilair en het meer zichtbaar maken van de hoogteverschillen. De voorjaarsbollen worden na hun bloei vervangen door vaste planten. De perken bieden zo van voorjaar tot in de nazomer kleur.

Wethouder te Beest: “De kwaliteitsimpuls voor deze parken past in de extra aandacht van de gemeente voor meer en aantrekkelijk groen. In combinatie met onze prachtige Alkmaarse binnenstad, vormen deze parken een waardevolle bouwsteen in de toeristisch recreatieve aantrekkelijkheid van onze stad.” (foto: JJ Foto)
Pin It