Gemeenten Alkmaar en Castricum en woningcorporatie Woonwaard gaan het regionaal wooncentrum aan de Picassolaan in Alkmaar gezamenlijk beheren. Wethouders Paul Slettenhaar en Pieter Dijkman en bestuurder Joke van den Berg van Woonwaard tekenden een overeenkomst voor beheer van de voormalige Vluchthoef en onthulden een naambord.

In het complex verblijven tot en met december 2023 vluchtingen met een verblijfsvergunning, die op een woning wachten in Alkmaar en Castricum. Hier wordt meteen gewerkt aan inburgering, onderwijs en participatie. Acht appartementen zijn voor Alkmaarse 'spoedzoekers', woningzoekenden met een hoge verhuisurgentie maar geen urgentieverklaring. In 2024 wordt op de locatie een nieuwe woonwijk gebouwd. Het is nog niet duidelijk of het wooncentrum hiervoor (deels) wordt gesloopt. Woonwaard zal worden betrokken bij de herontwikkeling.

Joke van den Berg van Woonwaard is verheugd over de samenwerking: “Wij werken graag mee om het tijdelijk wooncentrum een thuis te laten worden waar mensen een goede start kunnen maken als nieuwe inwoners."

Wethouder Paul Slettenhaar is eveneens blij: “Fijn dat we in de samenwerking met Alkmaar statushouders zo goed tijdelijk kunnen huisvesten, het probleem van woningnood is groot, creatieve oplossingen blijven nodig.”

Wethouder Pieter Dijkman zegt over de omvorming: “We starten hierover in mei de participatie met de wijk. Aansluitend volgen de voorbereidingen voor de realisatie van de nieuwe woonwijk." (foto: JJfoto)
Pin It