Op 4 mei werden op meerdere plekken in gemeente Alkmaar ceremonies gehouden in het kader van de Nationale Dodenherdenking. In Alkmaar startte de herdenking traditioneel in de Grote Kerk, met het vervolg bij het oorlogsmonument aan de Harddraverslaan. Burgemeester Anja Schouten bracht de herdenkingsrede. "Vrijheid stopt waar je de ander in de weg gaat zitten. Daarom is 'Vrijheid in verbondenheid' dit jaar het thema voor 4 mei."

Na het openingswoord verzorgde het Regionaal Jeugdorkest Artiance een optreden en brachten drie scholieren van basisschool Durv! hun mooie gedichten. Toen was het tijd voor de rede van burgemeester Schouten.

"We herdenken in vrede, we herdenken in vrijheid, en toch voelen velen zich anders dan de afgelopen jaren", sprak Schouten. "Na twee jaar afstand houden van elkaar herdenken wij weer samen, en voelen de waarde daarvan meer dan ooit. Maar er is meer anders. Ineens is voor ons oorlog weer actueel en voelt dichtbij. Op een plek zo ver rijden als onze zomervakantie worden vrede, democratie en vrijheid geweld aan gedaan."

"De vrijheid die wij zo koesteren, staat onder druk", vervolgde de burgemeester. "Ze wordt stevig op de proef gesteld door alles wat er gebeurt op de wereld. Juist nu moeten we haar stevig omarmen. De actualiteit dwingt ons onder ogen te zien hoe zuinig we moeten zijn op onze democratie."

Schouten gaat in op dat iedereen zijn eigen visie heeft van wat 'vrijheid' nou inhoudt. "Maar één ding is zeker: vrijheid is nooit af. We zijn steeds op zoek naar de balans tussen persoonlijke vrijheid en maatschappelijk belang. En soms heeft de hang naar individualisme wel eens teveel de overhand in onze maatschappij", vindt ze. "Dan is het 'ik' groter dan het 'wij', en dan wordt de particuliere definitie van 'vrijheid' teveel toegeëigend met de gedachte 'ik mag doen en laten wat ík belangrijk vind. Maar is dat vrijheid? Of is dat de dictatuur van het eigenbelang, zoals Tom Nelissen omschreef? Voor mij komt vrijheid altijd voort uit gezamenlijkheid. En daarbinnen mag je denken, zeggen en zijn wie je wilt zijn. Vrijheid stopt waar je de ander in de weg gaat zitten."

Na orgelspel van António Pedrosa vertrok de stille tocht naar het monument. Burgemeester Schouten en voorzitter Bob Martens van het 4 mei Comité legden een krans namens de Alkmaarse bevolking. Klokslag 20:00 uur werd twee minuten stilte gehouden. Soli Deo Gloria Alkmaar, Veteranen Alkmaar en scoutinggroep De Geuzen verleenden hun medewerking aan het defilé.

De hele herdenking is live uitgezonden door Alkmaar Centraal. De uitzending, inclusief de volledige herdenkingsrede, is terug te zien op het YouTube-kanaal van Streekstad Centraal.
Pin It