De invoering van het nieuwe digitaal dossier voor de jeugdgezondheidszorg (GGiD) laat maar op zich wachten. De afgelopen paar jaar werd de invoering meermalen uitgesteld omdat GGD Hollands Noorden en de twee partner GGD'en ontevreden waren over het systeem. Inmiddels zijn de GGD'en de rechtbank gevraagd om een onafhankelijk oordeel.

GGD Hollands Noorden draait al zes jaar op een verouderd GGiD. Een ontwikkelaar zou in 2016 een nieuw systeem leveren, maar dat kwam er nooit. Een strop van 1,6 miljoen euro voor de landelijke organisatie. GGD HN zocht toen samen met GGD Hollands Midden en GGD Twente een nieuwe ontwikkelaar. Finalist ging in januari 2018 aan de slag, maar kon de drie GGD'en niet tevredenstellen. De oplevering van het digitale dossier werd meermalen uitgesteld, al kwam dat deels doordat wetgeving in de tussentijd veranderde. Finalist is contractueel verplicht een goed product te leveren. In februari 2021 stelden de GGD'en een bindend adviesprocedure op over de twistpunten over wat nou een 'goed' product is, maar ook dat mocht niet baten.

In maart 2022 hebben de drie GGD'en een aanvraag voor een voorlopig deskundigenbericht ingediend bij de rechtbank. Daarmee is de rechtbank gevraagd om een onafhankelijke deskundige in te schakelen voor objectieve beoordeling. De uitspraak wordt deze zomer verwacht.

In de tussentijd worden meerdere scenario’s onderzocht om een werkbare versie van het GGiD zo snel mogelijk online te krijgen. Na de onafhankelijke beoordeling worden vervolgstappen bepaald.
Pin It
Bekeken: 3190x