Deze week voert Pieter Kos zijn tweede set verkennende gesprekken voor een nieuwe Alkmaarse coalitie. Net als de andere raadsleden, moet CDA-fractieleider Gosse Postma de resultaten afwachten. Hij hoopt dat ze niet lang op zich laten wachten, laat hij Alkmaar Centraal weten: "Eind juni begint het zomerreces. Hopelijk is het dan klaar, want anders gaan we pas in september verder." OPA, D66 en VVD houden zich voorlopig 'afzijdig' en laten het initiatief aan de partijen die D66 tijdens een tumultueuze extra raadsvergadering op de reservebank zetten.

Om daar in te stappen: Postma had niet verwacht dat het CDA na de verkenningsfase van D66 gepasseerd zou worden voor de eerste onderhandelingen. "Wij waren zeer verrast als constructieve middenpartij - belangrijk - en als een verbindende partij. Met kandidaat-wethouder Robert te Beest, die zichzelf inmiddels wel bewezen heeft. Die kan gewoon doorgaan waar hij was. Dat scheelt een half jaar inwerken. Dus wij vonden het jammer en ook eigenlijk onbegrijpelijk. Maar ja, keuzes worden gemaakt. En je hoort natuurlijk nooit waarom."

D66 zei daar destijds over dat er van groot naar klein werd gewerkt: eerst de partijen met vijf en vier zetels, en dan de 'drietjes' zoals Leefbaar Alkmaar. "Maar de PvdA en wij hebben ook drie zetels en wij hadden meer stemmen dan Leefbaar Alkmaar. Dus het was een subjectieve mathematische benadering", stelt Postma. Sowieso hecht hij weinig waarde aan de traditie om van groot naar klein werken. "Waarom niet drie kleintjes, een middelste en een grote? De basis moet zijn dat je niet op aantallen kijkt, maar naar de programma's, passen de partijen bij elkaar, passen de mensen bij elkaar, is er onderling vertrouwen en hebben ze hebben ze samen een positieve houding?"

Wat betreft programma's ziet de CDA-fractievoorzitter geen grote problemen. "We kunnen gewoon een coalitie vormen met 39 mensen, want we zijn het allemaal eens", grapte hij al tijdens de raadsvergadering die D66 de regie kostte. "Maar blijkbaar waren er een aantal partijen die zich niet zo lekker bij elkaar voelden. Dan kun je beter stoppen en opnieuw beginnen.", verklaart hij meteen zijn steun voor de GroenLinks motie die een einde maakte aan het formatietraject van D66.

Dat D66 juist doorzette door alvast met VVD, OPA en SPA aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen te gaan werken, was voor het CDA extra motivatie om voor een nieuw formatieproces te stemmen: "Zo werkt het natuurlijk niet. Je doet een verkenning en vanuit die basis ga je een akkoord maken. Je gaat niet akkoord maken met drie of vier, en dan denken 'nou ja prima, nou mag jij ook nog effe aanschuiven, heb jij ook nog een zinnetje'."

Maar dat maakt toch niets uit als alle partijen hetzelfde willen? Gosse Postma lacht. "Ja maar dat is natuurlijk niet zo. Dat lijkt zo". Er zal dus evengoed flink onderhandeld moeten worden?  "Er is geen ideale combinatie". Maar dat hoeft geen struikelblokken op te leveren, vindt Postma. Hij spreekt dan ook liever van 'bespreekpunten waar je samen uitkomt'. "Er zijn namelijk geen struikelblokken."

Een opvallende uitspraak, omdat het CDA straks wellicht in een coalitie terechtkomt met partijen en standpunten waar de partij zich voorheen stevig tegen verzette. "Wij zijn positief gestemd", zegt de CDA-fractievoorzitter desondanks. "Wij willen positief verder met de stad en bereid met iedereen samen te werken om tot een goed compromis te komen, want daar is behoefte aan". Hij benadrukt nog  dat bijvoorbeeld huisvesting en duurzame bereikbaarheid belangrijk zijn voor het CDA. Onderwerpen die iedereen inderdaad belangrijk vindt, maar waar bijvoorbeeld GroenLinks toch een andere blik op werpt.

Postma vond het eerste gesprek met verkenner Pieter Kos in ieder geval  'prima' gaan. Iets nieuws kwam er alleen niet uit. "Wij hebben gewoon het gesprek gevoerd zoals de eerste keer: positief. En niemand uitsluiten, we willen met iedereen samenwerken", zegt hij strijdbaar. Deze week volgt de tweede verkenningsronde. Postma hoopt dat daarna snel een vervolg komt. "Het is belangrijk dat dit niet te lang duurt, want straks komt het zomerreces. Dan gaat alles stil liggen. En de uitdagingen zijn zó groot, maar er staat niks op de agenda van de commissie- en de raadsvergaderingen. Dat moet dus niet, we moeten gas geven."
Pin It