Nog twee weken en dan neemt de HVC Groep de inzameling van huishoudelijk afval in gemeente Alkmaar over van Stadswerk072. Dat betekent onder andere dat het afval- en energiebedrijf de rolcontainers en ondergrondse containers leegt en het afvalbrengstation beheert.

De komende tijd zal HVC via diverse kanalen inwoners nader informeren. De informatievoorziening op alkmaar.nl over de afvalinzameling zal daar waar nodig worden aangepast. Meer informatie ook op hvcgroep.nl. Het is niet duidelijk of alles voor inwoners hetzelfde blijft, behalve de contactgegevens voor bijvoorbeeld het ophalen van grofvuil.

De overname van de afvalinzameling door HVC moet een meer gestroomlijnde afvalketen opleveren, van afvalvermindering langs inzameling en verwerking naar recycling en energieproductie.  Voorlopig blijft het afvalbrengstation nog gevestigd op bedrijventerrein Overdie.
Pin It
Bekeken: 2761x