Gemeente Alkmaar heeft in de Jaarrekening over 2021 een positief resultaat van 24 miljoen euro kunnen noteren op een nota van 466 miljoen. De belangrijkste bijdragen daaraan waren de compensatie van het Rijk voor verleende coronasteun, winsten uit grondexploitatie en meevallers in de uitgaven aan coronasteun, subsidies en bijstandsuitkeringen.

Het college van Alkmaar kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. Wethouder financiën Pieter Dijkman: "Er zijn goede resultaten gezet op vele terreinen, maar zeker ook bij de woningbouw ondanks de explosief gestegen bouwkosten en de coronapandemie. En we houden een fors bedrag over op onze begroting. Hiermee kan de financiële positie van Alkmaar worden versterkt wat nodig is voor de ontwikkeling van de gemeente". Daarbij benadrukt Dijkman dat er slechts twee gemeenten van gelijke grootte zijn met lagere woonlasten.

Naast bouwen lag de nadruk ook op bereikbaarheid, verduurzaming en klimaatadaptatie. Daarnaast deed de gemeente veel aan steun voor inwoners, instellingen en ondernemers die getroffen werden door de coronaregels, en voortzetting van de vaccinatie- en testlocaties. In de Jaarrekening 2021 staan nog veel meer benoemd, zoals de doorontwikkeling van de gebiedsteams, verlenging van de ‘Gelijke Kansen Agenda’ tot 2024 voor het onderwijs en het programma Bereikbare Steden.

Met de jaarrekening wordt ook teruggekeken op de gehele raadsperiode. De laatste vier jaar is volop ingezet op bouwen, met voorop het meerjarenproject 'Alkmaars Kanaal' met totaal 15.000 woningen en verder veel ruimte voor groen, recreatie en ondernemen. De 750 woningen in Vroonermeer-noord zijn vrijwel voltooid. Bovendien gebeurt er veel op bedrijventerrein Boekelermeer, onder andere de aanleg van een haven en zijn sportfaciliteiten zoals Sportcomplex De Meent verder ontwikkeld. Verder stonden verduurzaming, klimaatadaptatie en veiligheid centraal.

Het positieve resultaat van 24 miljoen euro komt voort uit meerdere posten. Zo verleende het Rijk 3,1 miljoen aan compensatie voor coronasteun, vielen de uitgaven aan de Tozo en TONK coronaregelingen met totaal 3,3 miljoen mee en viel de winst uit grondexploitatie 2,2 miljoen hoger uit. Er was 1,5 miljoen meer aan leges binnengekomen en de lasten voor beschermd wonen vielen 1,4 miljoen lager uit. De verschuiving van de (psychische) zorg vanuit instellingen naar huiselijke situaties is niet alleen beter voor de patiënten, het scheelt ook veel geld.

Dan was er nog de meevaller van 2,4 miljoen op bijstandsuitkeringen, omdat de economie vorig jaar in het algemeen goed herstelde. Tot slot noemt de gemeente een besparing van 2,6 miljoen op subsidies. 'Ieder nadeel heb zijn voordeel': door de coronaregels konden heel veel activiteiten niet doorgaan, dus werd hiervoor ook veel minder subsidie aangevraagd.

Wethouder Dijkman kijkt ook vooruit. Alle politieke partijen willen vol doorzetten met bouwen, maar de kosten rijzen de pan uit. Daarom stelt het Alkmaarse college aan de gemeenteraad voor om hier 10 miljoen euro voor te reserveren. En de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne en de energiecrisis bewijzen met corona nog maar weer eens dat gemeenten rekening moeten houden met  onvoorziene omstandigheden.

De Jaarrekening 2021 is onder voorbehoud van goedkeuring door de accountant. Die verwacht het college volgende week.
Pin It