De huisartsenpost in Alkmaar krijgt 's avonds en 's weekends vaker te maken met mensen die klachten hebben die prima kunnen wachten tot de eigen huisarts beschikbaar is. Hierdoor wordt de druk op de medewerkers steeds hoger. "We merken dat mensen soms een plek opeisen als dit eigenlijk niet nodig is." Daarom heeft de huisartsenpost deze week een 'beslisboom' op de website gelanceerd, waarmee patiënten kunnen checken hoe urgent hun zorgvraag is.

Vanaf 1 januari van dit jaar tot en met 18 mei hebben ruim 25.000 mensen contact opgenomen met de huisartsenpost, vertelt Inge van Hulst, manager van huisartsenpost Alkmaar tegen mediapartner NH Nieuws. "In bijna de helft van die gevallen, 47 procent, hoeven mensen geen contact op te nemen met de huisartsenpost."

Dit is zo'n 20 procent meer dan vorig jaar. Van Hulst denkt dat die toename een combinatie is van meerdere factoren: "Nu er geen coronamaatregelen meer zijn, gaan veel meer mensen er op uit en weer sporten. Hierdoor lopen ze sneller blessures op waarvoor ze de huisartsenpost bellen. Dat zou één van de verklaringen kunnen zijn, maar het blijft een beetje speculeren."

Van Hulst merkt ook dat mensen minder snel genoegen nemen met een afwijzing. "Wanneer je de huisartsenpost belt, krijg je een zorgmedewerker met een triage-opleiding aan de telefoon. Die schat aan de hand van verschillende vragen in of iemand naar de huisartsenpost moet komen of niet. We merken dat mensen soms een plek opeisen als dit eigenlijk niet nodig is."

En dat is lastig, vertelt ze. "Mensen kunnen heel mondig zijn. De huisartsenpost is bedoeld voor acute hulpvragen en het is natuurlijk niet altijd fijn om te horen dat je niet tot die doelgroep behoort", aldus Van Hulst. "We laten heus wel eens iemand langskomen als het niet echt nodig is, omdat die persoon ontzettend ongerust is of de triagist zelf een onderbuikgevoel heeft. Tegelijkertijd neemt de druk op ons personeel enorm toe en moeten we ervoor zorgen dat het voor hen behapbaar blijft."

Ze hoopt dan ook dat mensen eerst de beslisboom op de website nagaan, om te checken of ze direct zorg nodig hebben. "Dit is een systeem waarmee al 70 procent van de huisartsenposten werkt en het is heel accuraat", vertelt Van Hulst. Wel kan het voorkomen dat iemand op de website het advies krijgt om de huisartsenpost te bellen, maar dat na een gesprek met de triagist blijkt dat het niet nodig is om langs te komen.

Dat komt doordat de beslisboom 'aan de voorzichtige kant van het spectrum zit'. "We willen bij twijfelgevallen natuurlijk alsnog een telefonisch gesprek, omdat de triagist gerichter kan doorvragen", aldus Van Hulst. "Die medewerker kan daarna heel goed afwegen of acute zorg nodig is."

De huisartsenpost hoopt dat de beslisboom eraan bijdraagt dat mensen de huisartsenpost zoveel mogelijk inschakelen wanneer dat nodig is. "Doordat er zo'n toename aan telefoontjes is, zetten we ieder weekend een extra huisarts in. Dit is iemand die meestal ook een eigen praktijk heeft, dus dat zorgt echt voor extra werkdruk. We zijn tevreden als we gewoon weer kunnen doen waarvoor we bedoeld zijn."

Niet-urgente meldingen:

Vooral in het afgelopen jaar ziet de huisartsenpost een 'forse stijging' in het aantal niet-urgente meldingen. Met niet-urgent wordt bedoeld dat mensen ofwel zelfzorgadvies krijgen − en dus helemaal niet naar de huisarts hoeven − of met hun vraag bij de eigen huisarts terecht kunnen op een doordeweekse dag.

Pin It