Het Rijk heeft 406 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld om de gasopslag bij Bergermeer bij te vullen. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland (EBN) zal zelf ook gas inkopen om de Gasopslag Bergermeer mee te vullen. Daardoor kost de maatregel het Rijk mogelijk 623 miljoen euro. Dat kan lager uitvallen als de prijsstijging van het gas meevalt.

Gasopslag Bergermeer van TAQA is de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa, die in 2014 in gebruik is genomen. Gashandelaren die gas kopen op de energiemarkt als de prijs gunstig is, kunnen hier het ingekochte gas opslaan. Als de vraag groter is en de prijzen hoger, meestal tijdens de winters, kan het gas alsnog zijn weg vinden naar de gebruikers.

Bij andere grote gasopslagen in Nederland, bij Norg en Grijpskerk, heeft de overheid het voor het zeggen. Gasopslag Bergermeer wordt echter beheerd door private partijen waaronder Gazprom. Dat Russische staatsbedrijf heeft recht op 40 procent van de totale capaciteit, maar maakte daarvan afgelopen winter nauwelijks gebruik. Daardoor was de opslag bij lange na niet gevuld.

Met de subsidieregeling wil het Rijk stimuleren dat de Gasopslag minstens tot 68% gevuld raakt. Met die hoeveelheid komt Nederland aan het Europese doel om 80% van alle gasopslag in gebruik te hebben, omdat het Rijk zelf de andere gasopslagen in Groningen volledig vult. De voorbereidingen daarvoor zijn eerder al gestart.

Het kabinet wil dat de opslag verder wordt gevuld, om zo voorbereid te zijn op de winter en op het wegvallen van Russische gaslevering. Voor het einde van het jaar wil Nederland helemaal stoppen met Russisch gas, en daarvoor zijn gasvoorraden nodig.

Met de subsidie biedt het kabinet een garantie aan bedrijven om gas op te slaan. Nu is het opslaan van gas vaak niet aantrekkelijk voor hen, omdat de prijzen hoog zijn. Als te weinig bedrijven gebruik maken van de subsidie en daarmee de vulgraad van 68 procent niet wordt gehaald, zal Energie Beheer Nederland het restant bijvullen. Op Twitter noemt minister Rob Jetten van Klimaat en Energie de subsidie ’een belangrijke stap voor de leveringszekerheid’. (foto: Paul Apeldoorn)
Pin It