De Noordwest Ziekenhuisgroep hield in het tweede coronajaar 2021 net zoveel geld over als in 2020: 13,7 miljoen euro.
Dat blijkt uit de jaarrekening die vrijdag openbaar is gemaakt. Voordat corona uitbrak, was het positief resultaat in 2019 van NWZ nog ruim 4,1 miljoen. De opbrengsten voor alle inspanningen tijdens de coronacrisis werden grotendeels gegarandeerd door het Rijk via continuïteitsregelingen, inclusief een kostenvergoeding.

"Wij hebben volop waardering voor de inzet van onze Noordwesters en de kwaliteit van zorg die zijn iedere dag weer leveren. Dit is het fundament van Noordwest. Tegelijkertijd zijn wij blij dat we de positieve financiële jaarresultaten ook in 2021 kunnen voortzetten met een financieel resultaat van 13,7 miljoen euro", schrijft voorzitter Stefan Kroese van de raad van bestuur in het voorwoord. ‘De goede financiële resultaten van de afgelopen jaren hangen ook samen met de relatief lage huisvestingskosten in de huidige situatie. De positieve resultaten geven ons financiële houvast om te investeren in nieuwbouw en digitalisering en daarmee de toekomst van de zorg in onze regio".

Het NWZ had gehoopt dat COVID-19 in 2021 meer op de achtergrond zou raken. Dat werd geen bewaarheid. "Net als bij andere ziekenhuizen hebben ook wij de reguliere zorg gedurende 2021 in meer en mindere mate af moeten schalen vanwege het grote beslag dat de zorg voor COVID-19 patiënten op onze personele beschikbaarheid heeft gelegd. Dit heeft wederom veel gevraagd van onze medewerkers". Het College van Bestuur prijst in het jaarverslag de medewerkers voor de zorg voor COVID-19 patiënten en voor het feit dat de normale zorgverlening zoveel mogelijk is doorgegaan. "Dit is een prestatie van formaat die niet onbenoemd mag blijven". Zorgen zijn er over de duurzame inzetbaarheid en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

De tevredenheid onder patiënten bleef stabiel met een gemiddelde van een 8,7, net als in 2020. Dat is boven de landelijke benchmark en nog steeds iets hoger dan in 2019, toen de NWZ een 8,4 scoorde.
Pin It