Het Alkmaarse college gaat mee in de wens van de Koedijker Tennisvereniging (KTV) en SV Koedijk om te fuseren, en om de tennisbanen te verhuizen naar omnisportvereniging. Het terrein dat vrij komt kan worden bebouwd met woningen en een maatschappelijke voorziening. Tijdens de herinrichting wordt het kunstgras voetbalveldje aan de parkeerplaats verplaatst naar het veld aan de Saskerstraat, waar iedereen uit de buurt er gebruik van kan maken.

SV Koedijk en KTV hebben besloten dat zij samen sterker staan. Dit sluit volgens het college mooi aan bij de beleidsprogramma's voor vitale sportverenigingen en multifunctionele (sport-) accommodaties. Bijkomend voordeel is dat er 4.450 m2 grond vrijkomt om te exploiteren. Wel is het college zich ervan bewust dat verhuizing mogelijk eigenheid en leden kost, voordat de vereniging er beter van wordt.

Van twee van de vijf tennisbanen heeft KTV de erfpacht inmiddels opgezegd, omdat de vereniging deze niet meer nodig heeft. Het college van B&W oppert om ervoor in de plaats een maatschappelijke voorziening te realiseren. Nadat de tennisclub over is naar de SV kan de rest van het terrein worden herontwikkeld.

Gezien het huidige ledenaantal van KTV zijn er twee tennisbanen nodig. Die staan ingetekend op de plaats van het kunstgrasveldje bij de parkeerplaats. Het voetbalveldje moet dan verplaatst worden naar de westzijde van het E-veld. Alkmaar Sport N.V. zal het beheer en de verhuur van de tennisbanen aan SV Koedijk verzorgen, zoals al het geval is met de voetbalvelden.

Het plan kan echter alleen doorgaan als ook de gemeenteraad akkoord gaat, onder andere vanwege de investering. Die is geraamd op 393.000 euro, maar voor het Meerjaren Investeringsplan Sportvelden (MIP) is dit jaar nog maar 190.000 euro beschikbaar. Het college vraagt de raad om 209.000 euro, plus 12.000 euro voor kapitaallasten, vanuit het potje algemene middelen. Daarbij wordt tot 150.000 euro gevraagd om KTV te compenseren voor de opstallen en verhuiskosten. Het college noemt dit een soort "verhuispremie". En dan is er nog het verzoek om het MIP-potje voor 2022 weer aan te vullen met de 150.000 euro die reeds beschikbaar is voor 2024.

Het college voorziet dat er met de herontwikkeling van de tennisaccommodatie een "substantieel" bedrag terugverdiend zal worden, waardoor de algemene reserve uiteindelijk zal groeien.

De gemeenteraad buigt zich op 23 juni over het raadsvoorstel.
Pin It
Bekeken: 4456x