Gemeente Heiloo heeft de jaarrekening van vorig jaar afgesloten met een bescheiden positief resultaat van 56.000 euro op een totale omvang van rond 58 miljoen. Dat is 82.000 euro minder dan vooraf geraamd.

De grootste negatieve uitschieter was de veel hogere bijdrage aan de BUCH. De regionale werkorganisatie spendeerde 2,1 miljoen euro extra, met name door de coronacrisis, en daarvan kwam 0,5 miljoen voor rekening van gemeente Heiloo. De gemeente werd echter ruimschoots gecompenseerd door het Rijk. De compensatie is de grootste positieve uitschieter op de jaarrekening en het overschot is aan de algemene reserve toegevoegd.

De gemeenteraad was tijdens de raadsvergadering over de jaarrekening grotendeels tevreden, ondanks het lage positieve resultaat. De PvdA maande wel tot alertheid voor de komende jaren. De A9-aansluiting en de nieuwbouw in de Zandzoom zijn grote projecten en de bouwkosten blijven maar stijgen. Vooral over de A9-aansluiting is de partij sceptisch. De PvdA denkt dat die er niet komt als de gemeenteraad voet bij stuk houdt en geen extra geld vrijmaakt.

Diverse budgetten zijn niet opgemaakt. Deze zijn overgeheveld naar 2022. Het gaat om 8.000 euro voor het opstellen van de Kerkenvisie, 21.000 euro voor Marketing Natuurlijk Heiloo, 10.000 euro voor het project Keurmerk Veilig Ondernemen, 11.000 euro voor Kindcentrum Zandzoom, 31.000 euro voor het Omgevingsplan en 65.000 euro voor subsidiëring van energiebesparende maatregelen.
Pin It