Alkmaar Sport N.V. gaat haar bewegingsdocenten meer betalen. Dat is niet alleen om de huidige werknemers naar waarde te belonen, maar ook omdat het sportbedrijf naarstig op zoek is naar nieuwe collega's. De bewegingsleraren behouden de voordelen van de cao sport, maar hun salaris wordt opgekrikt naar wat de cao primair onderwijs gymleraren biedt. Alkmaar Sport verzorgt, deels via dochteronderneming Holland Sport, bewegingsonderwijs op meer dan 40 basisscholen in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Uitgeest.

Alkmaar Sport werkt met de cao sport en dat geldt ook voor de bewegingsdocenten. Gymles geven is doorgaans ook maar een deel van hun takenpakket. Vandaar de titel 'combinatiefunctionaris'. Teamleider Rianne de Groot: "Dit houdt in dat zij naast het verzorgen van de gymlessen de gehele verantwoordelijkheid hebben over het sport- en beweegbeleid op de school waar zij werkzaam zijn. Minimaal één keer per week organiseren zij ook een naschools aanbod (SportX, red.). Binnen bepaalde financiële kaders geven zij zo zelf invulling aan het beleid van de school. In samenwerking met de lokale sportaanbieders kunnen zij bijvoorbeeld een trainer inzetten, maar het is ook mogelijk geheel je eigen draai eraan te geven met een spectaculaire invulling."

"De cao, het bedrijfsbeleid en divers samengestelde team van Alkmaar Sport biedt zeker voordelen voor een werknemer", vervolgt De Groot. "Toch vinden wij het niet uitlegbaar dat collega’s met een soortgelijke functie meer verdienen doordat zij bij de school in dienst zijn. De taken en verantwoordelijkheden mogen niet onderschat worden en moeten ons inziens naar waarde beloond worden."

Alkmaar Sport hoopt en verwacht dat de investering een positieve impuls geeft aan het beweegklimaat in de regio. Op dit moment kan het sportbedrijf niet voldoen aan de vraag naar combinatiefunctionarissen vanuit scholen. Er staan meerdere vacatures open. Een beter salaris kan ervoor zorgen dat deze sneller ingevuld worden. Meer info hierover op  alkmaarsport.nl.
Pin It