Vooruitlopend op de financiële onderbouwing van het Alkmaarse coalitieakkoord 2022 - 2026 wilden D66, OPA, VVD en SPA graag alvast globaal inzicht, maar dat gaat er niet komen. VVD-raadslid Christiaan Peetoom reageerde pittig op Twitter: "Dit kan niet waar zijn. Hiermee maakt het nieuwe college echt een hele valse start. De gemeenteraad is het hoogste orgaan. Vragen van de raad moet je beantwoorden. Dit kan dus niet. Hier is laatste woord niet over gesproken!"

GroenLinks, BAS, Leefbaar Alkmaar, PvdA, CDA, SP en CU stelden in korte tijd een ambitieus coalitieakkoord op, maar door tijdsgebrek was er nog geen begroting. De coalitie gaf aan dat die in het najaar zal komen, tot onvrede van de oppositiepartijen. Gezien alle ambities, maken zij zich zorgen over bezuinigingen op lopende programma's en/of lastenverhoging voor Alkmaarders. Ze begrepen wel dat er binnen een paar weken nog geen gedetailleerde uitwerking kon zijn, maar verwachtten op korte termijn een globale begroting.

Die gaat er niet komen, blijkt uit antwoorden van het college van B&W. Het is dus wachten op het uitvoeringsprogramma en vervolgens de programmabegroting van 2023 in het najaar.  Op de verdiepende vragen van D66, OPA, VVD en SPA moest het college dan ook de antwoorden schuldig blijven. Wel gaven B&W aan dat de gemeenteraad uiteindelijk gaat over de portemonnee, en dus ook over wat te doen als er niet genoeg geld blijkt te zijn voor alle ambities in het coalitieakkoord.
Pin It
Bekeken: 1627x