Gemeente Alkmaar is op zoek naar een nieuw bedrijf voor de gratis vaarverbinding tussen de Bierkade en het Schermereiland. De huidige aannemer heeft een contract tot en met 31 december en wil daarna stoppen. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van OPA. "Op dit moment zit de gemeente in de oriënterende fase. Er wordt momenteel met meerdere partijen gesproken."

De coalitie zet in op verduurzaming en elektrisch varen wordt overwogen. OPA weet zo net nog niet of een elektrische pont al realistisch is. Volgens de fractie staat elektrisch varen voor grotere boten in de kinderschoenen en is het nog een stuk duurder. Bovendien, wordt het pontje aangemerkt als grootverbruiker, dan komt deze mogelijk bij Liander op de wachtlijst. Het college laat weten dat alles wordt meegewogen. "De consequenties zullen blijken uit het bovengenoemde onderzoek."

OPA wil graag dat bewoners van het Schermereiland inspraak hebben op het proces. Hoe dat precies gaat gebeuren hangt volgens het college af van het verdere traject en welke mogelijkheden er zijn voor een vaarverbinding.
Pin It