Gemeenten Alkmaar en Dijk en Waard en de provincie zijn een onderzoek gestart om te bepalen wat er nodig is om de N242 tussen het Kooimeerplein en Verlaat toekomstbestendig te maken. Dit met het oog op de rond 28.000 woningen dit tot 2040 in de regio worden bijgebouwd. Het verkennende onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Antea. Donderdag 6 oktober wordt een eerste N242-conferentie georganiseerd voor inwoners, ondernemers, bestuurders en andere belanghebbenden.

De afgelopen jaren is al veel gedaan aan de N242, maar er zijn nog knelpunten en de komende jaren komt er dus nog veel verkeer bij. "Een goed, veilig en efficiënt mobiliteitssysteem is een belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige regio", licht het college van Dijk en Waard toe. "Tegelijkertijd onderschrijven provincie en gemeentes doelstellingen voor verkeersveiligheid en de transitie naar duurzame mobiliteit: Slim, Schoon en Veilig."

De Verkenning N242 kent meerdere fases en is op basis van de Trias Mobilica: Verminder, Verander, Verbeter. In de eerste fase, de probleemanalyse, wordt de bestaande situatie beoordeeld aan de hand van bestaande onderzoeken. Die worden eventueel aangevuld en bijgewerkt. Daarbij wordt gekeken naar relevante toekomstige ontwikkelingen in de regio, ook wat betreft het openbaar vervoer en fietsverkeer. De probleemanalyse wordt in oktober voltooid.

In de tweede fase worden gezocht naar oplossingen met draagvlak binnen de samenleving. Deze fase wordt in december afgerond met een atelier met partners en andere geïnteresseerden. In de derde fase wordt een multimodaal programma opgesteld met een logisch samenhangend en breed gedragen adaptief maatregelpakket. "Hiermee wordt bedoeld dat voor meerdere vervoerwijzen een samenhangend pakket maatregelen wordt opgesteld. En op zo’n wijze dat nieuwe inzichten makkelijk verwerkt kunnen worden. Er wordt onderscheid gemaakt in maatregelen die op de korte, middellange of lange termijn gerealiseerd kunnen worden.", aldus het college van Dijk en Waard.

Belangstellenden en belanghebbenden worden uitgenodigd om mee te doen in de verkenning van knelpunten en oplossingen. Dat kan via wijkprikker.nl/verkenning-n242 en op bijeenkomsten, zoals de eerste N242-conferentie op donderdag 6 oktober.

Nadat het maatregelenpakket met de partners is doorgesproken worden de puntjes op de i gezet voor de bestuurlijke behandeling. Besluitvorming vindt plaats in maart en april 2023.
Pin It
Bekeken: 3927x
http://perizinan.bulelengkab.go.id/products/rahasia-slot-mahjong/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/maxwin-pg-soft/ https://e-starlitbang.tapinkab.go.id/mahjong-gampang-menang/ https://sisdata.unpak.ac.id/uploads/sgacor/ https://ee.itk.ac.id/data/