Noord-Hollandse gemeenten boven het Noordzeekanaal kunnen aanspraak maken op maximaal een ton subsidie om maatregelen tegen overstroming en wateroverlast te treffen. De subsidie van het hoogheemraadschap maakt het mogelijk om onder meer water vast te houden, te infiltreren en te bergen.

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, zo stelt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Volgens de overheidsinstelling valt daar echter genoeg aan te doen en wordt daarom de subsidie beschikbaar gesteld.

Gemeenten kunnen tot maximaal dertig procent van de projectkosten gesubsidieerd krijgen met een maximum van 100.000 euro. De subsidie moet wel gaan om de uitvoering en niet betrekking hebben op kosten voor onder meer voorbereiding of administratie. Ook komen nieuwbouwplannen niet in aanmerking voor de subsidie, omdat hierbij de ontwikkelaar aan zet is.

De looptijd van de regeling is tot eind 2026 met een aantal openstellingen. De eerste openstelling is vanaf 10 oktober tot 31 december. Met de subsidie hoopt het waterschap dat de openbare ruimte sneller klimaatbestendig en waterrobuust wordt.
Pin It
Bekeken: 1525x