Gemeente Alkmaar zal sportclubs, buurt- en dorpshuizen en andere verbonden organisaties en verenigingen niet in de kou laten staan. Dat laat het college van B&W weten op vragen van het CDA. In het raadsbesluit bij de Tweede Bestuursrapportage is een voorstel voorgelegd tot het instellen een bestemmingsreserve Energie van 9 miljoen euro.

De criteria om in aanmerking te komen voor steun worden op dit moment uitgehamerd. Wanneer het uitvoeringskader klaar is kan de raad een oordeel vellen over het voorstel en de criteria. Het college voegt toe dat het Rijk bezig is met steunmaatregelen voor sportverenigingen, en dat het de eigen steun hier goed op af wil stemmen.

Op de vraag van het CDA of de gemeente mee wil denken over het verduurzamen van accommodaties, antwoorden B&W dat dit al indirect gedaan wordt. Gemeente Alkmaar heeft sinds enkele jaren de subsidieregeling 'nadere regels subsidie verenigingsaccommodaties buitensport' en investeringen voor energiebesparing komen daarvoor in aanmerking.

Verder is er al de landelijke BOSA-subsidie, waarmee 30 procent kan worden vergoed, en kunnen clubs terecht op de website Sport NL groen van het NOC*NSF voor tips. Verenigingen worden regelmatig geïnformeerd over deze website via de nieuwsbrief van de verenigingsadviseur van Alkmaar Sport NV. Specifiek voor voetbalclubs geeft De Groene Club in samenwerking met de KNVB tips voor duurzaamheidsmaatregelen en financiële besparingen.
Pin It
Bekeken: 1048x