Toen Schermer met Alkmaar in gesprek was over een gemeentelijke fusie, was het behoud van de landelijke en historische uitstraling van de Schermer een belangrijk onderwerp. Een uitstraling die volgens alle college's die sinds de daadwerkelijke fusie in 2015 de stad hebben bestuurd, bewaakt en behouden moet worden. Ook het huidige college heeft die mening en vermeld in het coalitieakkoord "We koesteren en behouden het authentieke en historische aanzicht van de dorpen waaronder De Rijp, Schermerhorn, Noordeinde, Groot- schermer en Driehuizen."

Als mogelijke bedreiging van het historisch aanzicht worden vaak dezelfde twee voorbeelden aangehaald: (grootschalige) woningbouw en windmolens. Die laatste zouden de komende jaren echter wel eens een veel vertrouwder gezicht kunnen worden dan gewenst. Dit omdat er geen kaders zijn opgesteld over de komst van kleine windturbines. Daardoor moet iedere aanvraag nu individueel behandeld worden en spelen bijvoorbeeld de dorpsraden geen rol meer in het traject. Hoewel ze nu wel uitgenodigd zijn voor een gesprek. Dat gesprek moet maandag plaatsvinden, één dag voor het voorstel in de Commissie Ruimte besproken wordt. "

"We vinden het vooral zuur voor de bewoners", zegt dorpsraadvoorzitter voor Stompetoren Sylvester Liefting daar over. Maandag is hij met de andere voorzitters uitgenodigd voor een gesprek met het college. Eén dag voor het voorstel in de Commissie Ruimte besproken wordt. "Eigenlijk is het proces nu omgekeerd en mogen we er nu aan het einde iets van vinden. Wij zijn de spreekbuis voor de inwoners van de dorpen. Dat is onze achterban en die hebben we nu helemaal niet kunnen raadplegen", vervolgt Liefting. "Met het vorige college hadden we meerdere keren per jaar contact en dan kwamen dit soort zaken al veel eerder ter sprake. Met dit college hebben we nog geen enkel contact gehad."

Ook Frans Schuurman van de dorpsraad Schermerhorn vind het een bijzondere gang van zaken: "Ik heb destijds deelgenomen aan de gesprekken over de RES (Regionale Energie Strategie, red.) en daar werd expliciet gezegd dat het aanzicht van de Schermer polders niet aangetast mag worden. Maar nu staat er opeens een regeltje in het coalitieakkoord over windmolens voor eigen opbrengst." Schuurman heeft dan ook niet veel hoop voor een goed verloop van het gesprek aanstaande maandag. "We zullen wel gerustgesteld gaan worden, maar gaan in ieder geval ons ongenoegen uitten."

Komende dinsdag wordt in de Commissie Ruimte dus de komst van die eerste 'kleine' windmolen naar de Schermer behandeld. Het gaat om een windmolen met een ashoogte van 15 meter, en een totale hoogte van bijna 22 meter. Ter vergelijking: dat is ongeveer even hoog als de historische molens. Een mogelijke reden dat de komst van deze windmolens onder de radar bleef is dat je volgens de huidige regels alleen een 'direct betrokkene' bent als je binnen een straal woont van tien keer de ashoogte van een dergelijke turbine, en in het geval van een kleine turbine is dat 150 meter. In een polder zoals de Schermerpolder  betekent dat, dat er niet veel 'direct betrokkenen' zijn.

Dat deze eerste molen het 'eerste schaap' zou kunnen zijn blijkt uit het feit dat er inmiddels ook een aanvraag is gedaan voor een windturbine in Stompetoren (ongeveer 600 meter verwijderd van de historische Poldermolen E), en een aanvraag in voorbereiding is voor de komst van een windturbine bij Schermerhorn. Het college wil in ieder geval voor de eerste windmolen een 'verklaring van geen bedenkingen' afgeven. Deze individuele aanpak lijkt het gevolg te zijn van het ontbreken van beleid over de komst van dergelijke 'kleine' windmolens. (afbeelding is ter illustratie, één molen per kavel)
Pin It
Bekeken: 2158x