Het college van Alkmaar heeft de belastingen en heffingen voor 2023 opgesteld, plus de bijbehorende kwijtscheldingsregels. Het gaat om onder andere onroerende zaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing, toeristenbelasting en leges. Alles gaat met 3,1 procent omhoog, en in twee gevallen komt daar nog extra percentage bovenop. Het laatste woord is aan de gemeenteraad.

"Het college vindt het van belang dat de lasten laag blijven, zoals opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026. Voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten geldt het uitgangspunt van kostendekkendheid", staat in het raadsvoorstel van het college. Blijkbaar zijn de kosten voor de gemeente aanzienlijk gestegen, want bovenop de algemene 3,1 procent komt respectievelijk 3,5 en 2,1 procent.

Net als de andere heffingen zoals havengelden, precario, toeristenbelasting en lijkbezorgingsrechten geldt voor de OZB alleen de 3,1 procent verhoging, maar daarbij moet wel rekening gehouden met de sterk gestegen waarde van vastgoed. De WOZ-waarde is gemiddeld 18,5 procent hoger. Om de klap iets te verlichten wil het college het percentage 'oninbaar' verhogen van 0,5 naar 0,75 procent.

Het college zal de Parkeerverordening 2023 afzonderlijk aan de gemeenteraad aanbieden. De kwijtscheldingsregels blijven onveranderd.
Pin It
Bekeken: 1863x