De Helderseweg Noord in Alkmaar kan zonder problemen deels een 30 kilometer-zone worden. Die conclusie van adviesbureau Goudappel staat in een memo aan de gemeenteraad. Als al het doorgaande verkeer via de N-wegen wordt geleid, functioneert de noordkant van de Helderseweg alleen als ontsluitingsweg voor de wijk die ernaast komt.

Het programma Alkmaars Kanaal bestaat uit 5.000 nieuwe woningen langs de het kanaal, tussen ATV De Rekere en de Havinghastraat.  Samen met alle andere ontwikkelingen zal dat twee keer zoveel verkeer opleveren op de Helderseweg Noord, berekende adviesbureau Goudappel. Dat vindt iedereen onwenselijk, maar over de oplossing wordt gesteggeld. Na protesten van de tuindersvereniging werd afgezien van een wegverlegging naar de westkant van het PEN-dorp, dus rest eigenlijk alleen nog aanpassing van de bestaande wegen.

Wordt al het doorgaande verkeer via de Huiswaarderweg (N245) en de Steve Bikoweg (N9) gestuurd, wordt het rustig op de tussengelegen Helderseweg. De oppositiepartijen vrezen grote verkeersdrukte op de omliggende kruispunten van de N-wegen, terwijl GroenLinks juist nog een stap verder wil gaan:  maak er een brede fietsstraat van. Zo kan de groene zone tussen de nieuwe wijk en het kanaal pas echt een mooi park worden.
Pin It
Bekeken: 1283x